2022-2023 Proje Metni

 T.C.

İZMİT KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI 

Kitaplarla Dolu Bir Serüven

İhsan ÖZKAN

İlçe Millî Eğitim Müdürü

İZMİT, 2022

Projenin Adı

İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI/Kitaplarla Dolu Bir Serüven

Projenin Konusu

İzmit ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılması ve okullarımızda kitap okumanın önemine dair farkındalık, kitap konulu gündemlerin oluşturulması, kitap okuma etkinlikleri, yazar buluşmaları/söyleşileri ve yazma atölyeleri düzenlenmesi.

Projenin Kapsamı

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Temel Eğitim Okulları (İlkokul-Ortaokul)

Projenin Hedef Kitlesi

İzmit İlçesi genelinde öğrenimine devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencileri, İlkokul 1. sınıf velileri.

Projenin Yasal Dayanakları

●        T.C. Anayasası

●        1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

●        222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

●        30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301. Maddesi.

●        Millî Eğitim Bakanlığı Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

●        Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

●        Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi

●        19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 No’lu Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Genelgesi

●        Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi

●        Millî Eğitim Bakanlığı 2019¬2023 Stratejik Planı

●        11. Kalkınma Planı

●        20. Millî Eğitim Şûrası

Projenin Esasları

İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI/Kitaplarla Dolu Bir Serüven Projesi; İzmit ilçemizdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılması, okullarımızda kitap okumanın önemine dair farkındalık oluşturmaya yönelik kitap konulu gündemlerin oluşturulması amacını güder. Proje, kitap okumanın ve kitapla ilgili paylaşımlar içinde olmanın tamamen isteğe bağlı ve keyifli bir eylem olduğu vurgusunu yapmak üzere ilçemiz genelindeki gönüllü öğretmenlerce kurgulanmış gönüllülük esasına bağlı bir projedir.

Bu projeyle ilçemizin okuyan öğretmenleri ve çocukları; okudukları kitapların yazarlarıyla buluşarak onlarla söyleşi yapma şansı yakalayacak, yeni kitaplarla tanışacak, kitapla ilgili keyifli ortamlarda bulunacak ve kitap yazım atölyelerinde yazma faaliyetlerine katılacaklardır.

Proje Faaliyetleri

 

·         Proje Tanıtımı ve Açılış Programı: 4-15 Kasım 2022 tarihleri arasında belirlenecek bir günde proje tanıtım ve açılış programı gerçekleştirilecektir. Programa protokol, yazar öğretmen ve öğrencilerimiz, İlçemizdeki tüm ilkokul ve ortaokullarımızdan en az bir öğretmen ve bir öğrenci katılacaktır. Katılımcılara girişte Proje Yürütme Kurulunca belirlenen kitaplar, hediyeler verilecek; açılış alanında kostümlü masal kahramanları ve fotoğraf köşesi bulunacaktır. Programda proje tanıtımı, protokol konuşmaları, yazar öğretmen, öğrencilerimizin tanıtımı yapılacaktır. Vantrolog öğretmenimizin performansı ve drama etkinliği ardından, katılımcılar ve ilçe okullarımızdaki öğretmen ve öğrenciler ile 10 dakika (11.00-11.10 arası) süre ile kitap okuma etkinliği yapılacaktır.

 

Proje Tanıtımı ve Açılış Programında gerçekleştirilen etkinliklerde ve okullarda yapılan okuma etkinliğinde kitap okuyan öğrencilerin ve velilerin yer aldığı görseller #izmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven etiketleriyle veli izni alınarak veya öğrencilerin yüzleri görünmeyecek şekilde paylaşılacaktır.

 

·         Proje Gönüllü Öğretmen ve Öğrencilerinin Belirlenmesi: “İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI/Kitaplarla Dolu Bir Serüven” projesi tanıtım etkinliğine katılan öğretmenler, projeyi okullarında okul müdürünün planlamasıyla yapılan bir toplantıyla ya da iletişim grupları yoluyla okulun tüm öğretmenlerine proje tanıtım video, afiş ve broşürlerinden yararlanarak tanıtacaktır. Projeye dahil olmak isteyen öğretmenlerimiz kendilerine ve danışmanlığını yapacakları öğrencilere dair bilgileri iletilecek form aracılığıyla Proje Yürütme Kuruluna ulaştıracaklardır.

 

Öğretmenlerden ilgili formu doldurmaları veya doldurtmaları, kitapların yazar buluşmasına/söyleşisine kadar okunması yönünde öğrencilere rehberlik yapmaları ve dönemde yapılacak olan yüz yüze 2 (iki), online 1 (bir) buluşmada/söyleşide öğrencilere eşlik etmeleri istenecektir. Katılımcı öğretmenlerimiz projenin ilerleyen safhalarında yapılması planlanan diğer etkinliklere ve kitap yazma atölyelerine de öncelikli olarak davet edilecek ve projeye katılımları belgelendirilecektir. Öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarlarıyla buluşturulacak, kitap yazma atölyeleri ve katılımcı öğretmenlerimizin önerileriyle Proje Yürütme Kurulunca uygun görülen etkinlikler yapılacaktır. Öğretmenler branş/sınıf farkı olmaksızın öğrenci veya öğrencileriyle birlikte katılımcı olabilecektir.

Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler; ilgili forma okul, isim ve veli telefon bilgilerini ekleyip formu doldurduktan sonra okuyacağı kitabı temin edip okumaya başladığında projeye dahil olacaktır. (Kitabın temini konusunda problem yaşayan öğrencilerimize Proje Yürütme Kurulunca destek sağlanacaktır.). Gönüllü öğrencilerimize ‘İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI’ logolu ayraç gönderilecektir. Etkinlik öncesinde katılımcı öğretmen ve öğrencilerimize Proje Yürütme Kurulunca belirlenmiş kitap bilgileri proje için oluşturulan iletişim grubu ile bildirilecektir.

·         Proje Kitaplarının Seçimi ve Okuma Etkinliği:

➢      Kitaplar 1.(velileriyle)-4. Sınıflar, 2.-3. Sınıflar, 5.-6. Sınıflar ve 7.-8. sınıflar olmak üzere dört farklı seviyede belirlenecektir.

➢      Kitaplar Proje Yürütme Kurulunca belirlenecektir.

➢      Projede İlçemizin yazar öğretmen ve öğrencilerinin tanıtılmasına öncelik verilecektir. Bu kapsamda kitap seçimlerinde İlçemizde görev yapan yazar öğretmen ve öğrenim gören öğrenci yazarlara yer verilmesi sağlanacaktır.

➢      Kasım-Aralık aylarında belirlenen kitabı okuyan öğrenciler ile yüz yüze ya da online olarak yazar buluşması/söyleşisi etkinliği gerçekleştirilecektir. Yazar buluşması/söyleşisi etkinliği ilgili ayın son haftasında gerçekleştirilecek, tarih ve yer bilgileri duyurulacaktır.

➢      Her dönem, her seviyede en az iki kitap okunması, toplam 8 yazar buluşmasının/söyleşisinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje Yürütme Kurulunca uygun görülmesi halinde proje süresince kitap sayısı, yazar sayısı, yazar buluşması/söyleşisi şekli ve kitap seçimi ile ilgili değişiklikler yapılabilecektir.

➢      Her dönem en az bir buluşmanın/söyleşinin yüz yüze ve kitap okumayı teşvik eden etkinliklerle keyifli hale getirilerek gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

➢       “İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI/Kitaplarla Dolu Bir Serüven” projesi tanıtım etkinliğine katılan öğretmenlerimiz, projeyi okullarında, okul müdürünün planlamasıyla yapılan bir toplantıyla ya da iletişim grupları yoluyla okulun tüm öğretmenlerine proje tanıtım video, afiş ve videodan yararlanarak tanıtacaktır.

➢      Proje Yürütme Kurulunca proje faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla bir iletişim grubu oluşturulacaktır. Okunacak kitap ve yazarıyla buluşma/söyleşi tarihi ve şeklinin oluşturulan iletişim grubundan duyurulmasının ardından okuma süreci başlayacaktır.

·         Proje öğrenci ilgi ve beklentilerinin yaşla birlikte farklılaşması nedeniyle ilkokul ve ortaokul olmak üzere Proje Yürütme Kurulunda görevli öğretmenlerden oluşan iki ayrı grup (ilkokul ve ortaokul olmak üzere) ve ilgili seviyedeki katılımcı öğretmenlerle yürütülecektir. Bu kapsamda;

 

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Yapılacak Çalışmalar:

➢      1. Sınıf (veli katılımlı) ve 4. Sınıf öğrencileri için ortak seviyede kitap seçimi yapılacaktır. 1. sınıf öğrencileri projeye velileriyle birlikte katılacaklardır. Veliler kitapları çocuklarıyla birlikte okuyup yazar buluşmalarına/söyleşilerine çocuklarıyla birlikte katılacaktır.

➢       2. ve 3. sınıf öğrencileri için ortak seviyede kitap seçimi yapılacaktır.

➢      Tanıtım etkinliğine katılan öğretmenlerimiz okulunda proje ile ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra, projede katılımcı olmak isteyen sınıf öğretmenlerimiz sınıflarında veya okullarında projeye dahil olmak isteyen tüm seviyelerdeki öğrencilerimize ve 1. sınıf velilerine danışmanlık yapabilecektir.

➢      Öğretmenlerimiz kendi isim, okul, yaş bilgilerini içeren formu doldurup doldurtarak katılımcı olacaktır.

➢      Katılımcı öğretmenlerimiz ile proje süresince etkin ve hızlı bilgilendirme yapmak amacıyla bir iletişim grubu oluşturacaklardır.

➢      Katılımcı öğretmenlerimiz yalnızca danışmanı olduğu öğrencilerin bilgilendirme grubuna dahil olmasına, kitabı temin etmesine ve okuma süreçlerinin ilgili yazar buluşmasına/söyleşisine kadar tamamlanmasına rehberlik edip buluşmalarda/söyleşilerde öğrencilere eşlik edecektir.

➢      Belirlenen kitapların okunması tamamen gönüllü öğrenciler tarafından yapılacağından katılımcı öğretmenlerimizin, yazarıyla buluşulacak kitabı okuma, sonrasında atölye ve etkinliklere katılma konularında öğrencileri teşvik ve motive etmek dışında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

➢      Okunacak kitap ve yazarıyla buluşma/söyleşi tarihi ve biçimi ile ilgili bilgilerin iletişim grubundan duyurulmasının ardından okuma süreci başlayacaktır.

➢      Duyurusu yapılan ve okuma süreci başlayan kitabı temin etmekte sorun yaşayan öğrenciler Proje Yürütme Kurulunca desteklenecektir.

➢      Her kitabın okuma süreci yazar buluşması/söyleşisi ile son bulacak ve bir sonraki seçilmiş kitabın duyurusu yine iletişim grubundan paylaşılacaktır.

➢      Proje sonunda katılımcı öğretmen, veli ve öğrencilerimize proje katılımcı belgesi takdim edilecektir.

➢      Projeye katılan öğrencilerin faaliyetleri okul müdürlüklerince MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek sosyal etkinlik modülüne (e-okul sistemi içinde yer alan modül) işlenecektir.

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yapılacak Çalışmalar:

➢      5. ve 6. sınıflar için ortak seviyede kitap seçimi yapılacaktır.

➢      7. ve 8.sınıflar için ortak seviyede kitap seçimi yapılacaktır.

➢      Tanıtım etkinliğine katılan öğretmenlerimiz okulunda proje ile ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra, projede katılımcı olmak isteyen öğretmenlerimiz sınıflarında veya okullarında projeye dahil olmak isteyen tüm seviyelerdeki öğrencilerimize danışmanlık yapabilecektir.

➢      Katılımcı olmak isteyen gönüllü öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kendi isim, okul, yaş bilgilerini içeren formu doldurarak projeye dahil olacaktır.

➢      Katılımcı öğretmenlerimizle proje süresince etkin ve hızlı bilgilendirme yapmak amacıyla bir iletişim grubu oluşturacaktır.

➢      Katılımcı öğretmenlerimiz yalnızca danışmanı olduğu öğrencilerin bilgilendirme grubuna dahil olmasına, kitabı temin etmesine ve okuma süreçlerinin ilgili yazar buluşmasına/söyleşisine kadar tamamlanmasına rehberlik edip, buluşmalarda/söyleşilerde öğrencilere eşlik edecektir.

➢      Belirlenen kitapların okunması tamamen gönüllü öğrenciler tarafından yapılacağından katılımcı öğretmenlerimizin, yazarıyla buluşulacak kitabı okuma, sonrasında atölye ve etkinliklere katılma konularında öğrencileri teşvik ve motive etmek dışında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

➢      Okunacak kitap ve yazarıyla buluşma/söyleşi tarihi ve biçimi ile ilgili     bilgilerin iletişim grubundan duyurulmasının ardından okuma süreci başlayacaktır.

➢      Duyurusu yapılan ve okuma süreci başlayan kitabı temin etmekte sorun yaşayan öğrenciler Proje Yürütme Kurulunca desteklenecektir.

➢      Her kitabın okuma süreci yazar buluşması/söyleşisi ile son bulacak ve bir sonraki seçilmiş kitabın duyurusu yine iletişim grubundan paylaşılacaktır.

➢      Proje sonunda katılımcı öğretmen ve öğrencilerimize proje katılımcı belgesi takdim edilecektir.

➢      Projeye katılan öğrencilerin faaliyetleri okul müdürlüklerince MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek sosyal etkinlik modülüne (e-okul sistemi içinde yer alan modül) işlenecektir.

 

·         Proje Yürütme Kurulu tarafından katılımcı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yönelik kitap çıktılı yazma atölye etkinlikleri ve kitap konulu farklı etkinlik ve çalışmalar projenin ilerleyen süreçlerinde eklenecektir. Ayrıca proje süresince “İzmit’in Okuyan Çocukları”nın, proje katılımcısı öğretmenlerimizin, İlçemizdeki okul yönetici, öğretmen ve velilerimizin faaliyet önerileri Proje Yürütme Kurulunca değerlendirilecek, uygun görüldüğü takdirde gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirilmek üzere projeye dahil edilip planlanabilecektir.

 

·         Proje Görünürlük Faaliyetleri: Proje Tanıtımı ve Açılış Programında gerçekleştirilen etkinliklerde, okullarda yapılan okuma etkinliğinde kitap okuyan öğrencilerin ve velilerin yer aldığı görseller #izmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven etiketleriyle veli izni alınarak veya öğrencilerin yüzleri görünmeyecek şekilde paylaşılacaktır.

 

Projeyi tanıtıcı afiş, broşür ve ayraçlar bastırılacaktır. Afişler İlçemiz okul ve kurumlarına dağıtılacak ve sosyal medya hesaplarında dijital olarak yayınlanacaktır.

Proje süresince gerçekleşen faaliyetlere dair görseller, haberler ve duyurular görünürlük faaliyetleri kapsamında oluşturulan İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yer alan proje linki altında ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır. Görseller okuma kültürünün oluşturulması, öğrencilerimiz arasında okuma görgü ve sinerjisinin desteklenmesi amacıyla #izmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven etiketleriyle sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

Projenin İlçemizde kitap okumanın önemine dair farkındalık ve kitap konulu gündemlerin oluşturulması hedefine hedefi doğrultusunda proje sürecince katılımcı öğretmenlerimiz, İzmit’in okuyan çocukları, ilkokul ve ortaokullarımızdaki gönüllü tüm yönetici, öğretmen ve öğrenciler okullarında, kütüphanelerinde, bahçelerinde veya farklı ortamlarda okuma kültürünü arttıran, okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarını kazandıran, kitapla keyif olgusunu birleştiren faaliyetler düzenleyip görsellerini #izmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven etiketleriyle kişisel ve okul sosyal medya hesaplarında paylaşabilecektir. (kütüphanelerde kitap ve masal anlatıları, aile okuma saatleri, kitap ve okumanın önemini anlatan seminerler, şiir dinletileri, kitap kampanyaları vb.)

Proje Süreci

●        Proje Yürütme Kurulunun Oluşturulması

●        Proje Yürütme Kurulunca Proje Materyallerinin Hazırlanması

●        Projenin Duyurulması

●        Proje Tanıtımı ve Açılış Programının Planlanması

●        Proje Tanıtımı ve Açılış Programına Katılan Öğretmenlerin Okullarındaki Öğretmen ve Öğrencilere Projeyi Tanıtması.

●        Proje Formlarının Öğretmen, Öğrenciler ve Veliler Tarafından Doldurulması

●        Gönüllü Öğretmen ve Öğrencilerin Belirlenmesi

●        Proje Bilgilendirme İletişim Grubunun Oluşturulması

●        Proje Yürütme Kurulunca Okunacak Kitapların ve Yazar Buluşmalarının/Söyleşilerinin Duyurularak İlçe Etkinlik Takvimine İşlenmesi

●        Okuma ve Yazar Buluşmalarının/Söyleşilerinin Gerçekleştirilmesi

●        Proje Faaliyet Önerilerinin Alınması Proje Yürütme Kurulunca Değerlendirilmesi, Etkinliklerin Belirlenmesi ve İlçe Etkinlik Takvimine İşlenmesi

●        Gönüllü Öğretmen ve Öğrencilerle Yazma Atölye Etkinliklerinin Planlanması, Duyurulması ve Gerçekleştirilmesi

●        Proje Süresince #İzmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven Etiketleriyle Sosyal Medya Hesaplarında Gerçekleştirilen Faaliyetlere Ait Görsellerin Paylaşılması

Projenin İzleme ve               Değerlendirme Çalışmaları

Proje süresince gerçekleşen faaliyetlerin ve sonuçların etkililiği ile ilgili süreçte izleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca proje sonunda Proje Yürütme Kurulunca değerlendirme çalışmaları da yürütülecektir. Katılımcı öğretmen ve öğrencilerin okuma ve yazar buluşması/söyleşisi ve kitap okuma etkinliklerine katılımları, etkinlik görünürlük faaliyetleri izlenecek; katılımcı öğretmen, veli ve öğrenci önerileri değerlendirilecektir. Proje Yürütme Kurulunca aylık değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

Projenin Finansmanı

Millî Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı olmayan kurumsal katkılardan oluşur. Ayrıca üçüncü kişi ve kuruluşlardan gönüllü katkı temini mümkündür.

Düzenleyen Kurum

İzmit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Düzenleyen Kurum Yetkilisi

İhsan ÖZKAN/İlçe Milli Eğitim Müdürü

Proje Uygulama Birimi

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi

Proje Yürütme Kurulu

İhsan ÖZKAN                                İzmit İlçe Millî Eğitim Müdürü

Çiğdem AYANOĞLU                   İzmit İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

Şenay TURAN HAMZAÇEBİ      Özel Büro Öğretmeni

Hacer ŞEN                                     Özel Büro Öğretmeni

Onur Sait SADIK                          Özel Büro Öğretmeni

Özkan ÖZTÜRK                            MEBBİS Yöneticisi

Mustafa DÖNMEZ                        MEBBİS Yöneticisi 

Ersin BAYRAM                            Öğretmen/Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu

Elmas GEZER                               Öğretmen/Şehit Ümit Balkan İlkokulu

Burcu KIZILAY                            Öğretmen/ Kocatepe İlkokulu

Serdar TOPAL                               Öğretmen/Emek Dayanışması İlkokulu

Hülya TOPRAK                             Öğretmen/ Kılıçaslan Ortaokulu

Onur ÖZCANLI                             Öğretmen/50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu

Ezgi BAŞYURT                             Öğretmen/Şehit Ümit Balkan Ortaokulu

Bilge DUMAN BİLGİÇ                 Öğretmen/Bayraktar Ortaokulu

Proje Uygulama Tarihi

Ekim 2022-Haziran 2023 (Proje onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Süre bitiminde Proje Yürütme Kurulunun önerisi ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla süre uzatılabilecektir.)