2023-2024 Proje Metni

T.C.

İZMİT KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI

Kitaplarla Dolu Bir Serüven

İhsan ÖZKAN

İlçe Millî Eğitim Müdürü

İZMİT, 2022

 

 

 

Projenin Adı

İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI/Kitaplarla Dolu Bir Serüven

Projenin Konusu

İzmit ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılması ve okullarımızda kitap okumanın önemine, ifade ve yazma becerisine  dair farkındalık, kitap konulu gündemlerin oluşturulması, kitap okuma etkinlikleri, yazar ve ilham verici kişilik buluşmaları/söyleşileri ve yazın kültürünün temeli olan Anadolu Masalları temalı drama ve  yazma atölyeleri düzenlenmesi.

Projenin Kapsamı

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Temel Eğitim Okulları (İlkokul-Ortaokul)

Projenin Hedef Kitlesi

İzmit İlçe Milli Müdürlüğü bağlı okul öncesi ve İlköğretimlerde görev yapan öğretmenler, bu okullarda öğrenimine devam öğrenciler ve velileri.

Projenin Yasal Dayanakları

●        T.C. Anayasası

●        1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

●        222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

●        30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301. Maddesi.

●        Millî Eğitim Bakanlığı Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

●        Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

●        Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi

●        19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 No’lu Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Genelgesi

●        Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi

●        Millî Eğitim Bakanlığı 2019¬2023 Stratejik Planı

●        11. Kalkınma Planı

●        20. Millî Eğitim Şûrası

Projenin Esasları

 

İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI/Kitaplarla Dolu Bir Serüven Projesi; İzmit ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılması ve okullarımızda kitap okumanın önemine, ifade ve yazma becerisine  dair farkındalık, kitap konulu gündemlerin oluşturulması, kitap okuma etkinlikleri, yazar ve ilham verici kişilik buluşmaları/söyleşileri ve yazın kültürünün temeli olan Anadolu Masalları temalı drama ve  yazma atölyeleri düzenlenmesi amacını güder. Proje, kitap okumanın ve kitapla ilgili paylaşımlar içinde olmanın tamamen isteğe bağlı ve keyifli bir eylem olduğu vurgusunu yapmak üzere ilçemiz genelindeki gönüllü öğretmenlerce kurgulanmış gönüllülük esasına bağlı bir projedir.

 

Bu projeyle ilçemizin okuyan öğretmenleri ve çocukları; okudukları kitapların yazarlarıyla buluşarak onlarla söyleşi yapma şansı yakalayacak, yeni kitaplarla tanışacak, kitapla ilgili keyifli ortamlarda bulunacak ve Anadolu Masallatı Temalı Drama ve kitap yazım atölyelerinde yazma faaliyetlerine katılacak ve çalışmalarını sunma fırsatı yakalayacaktır. Proje içinde ortaya çıkan sözel ve yazılı ürünler İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait medya kanallarında sunulacaktır.

 

 

Proje Faaliyetleri

 

·         Proje Tanıtımı ve Açılış Programı: 4-15 Ocak 2024 tarihleri arasında belirlenecek bir günde proje tanıtım ve açılış programı gerçekleştirilecektir. Programa protokol, yazar öğretmen ve öğrencilerimiz, İlçemizdeki tüm ilkokul ve ortaokullarımızdan en az bir öğretmen ve bir öğrenci katılacaktır. Programda proje tanıtımı, protokol konuşmaları, yazar öğretmen, öğrencilerimizin ve proje çıktısı olan kitaplarımızın tanıtımı yapılacaktır. Kitaplar okullarımızın kütüphanelerine hediye edilecek ve karekod şekliyle afiş ve hediyelerle dağıtılacaktır.  Öğrencilerimizden Anadolu Masalları dinlenip küçük bir öykü dinletisi gerçekleştirilecektir. Vantrolog öğretmenimizin performansı ve drama etkinliği ardından, katılımcılar ve ilçe okullarımızdaki öğretmen ve öğrenciler ile 10 dakika (11.00-11.10 arası) süre ile kitap okuma etkinliği yapacaklardır.

 

Proje Tanıtımı ve Açılış Programında gerçekleştirilen etkinliklerde ve okullarda yapılan okuma etkinliğinde kitap okuyan öğrencilerin ve velilerin yer aldığı görseller #izmitinokuyançocukları @izmit.mem etiketleriyle veli izni alınarak veya öğrencilerin yüzleri görünmeyecek şekilde medya kanallarımızda paylaşılacaktır.

 

·         Proje Gönüllü Öğretmen ve Öğrencilerinin Belirlenmesi: “İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI/Kitaplarla Dolu Bir Serüven” projesi tanıtım etkinliğine katılan öğretmenler, projeyi okullarında okul müdürünün planlamasıyla yapılan bir toplantıyla ya da iletişim grupları yoluyla okulun tüm öğretmenlerine proje tanıtım video, afiş ve broşürlerinden yararlanarak tanıtacaktır.

 

Öğretmenlerden ilgili formu doldurmaları veya doldurtmaları, kitapların yazar buluşmasına/söyleşisine kadar okunması yönünde öğrencilere rehberlik yapmaları yapılacak olan buluşmalarda buluşmada/söyleşide öğrencilere eşlik etmeleri istenecektir. Katılımcı öğretmenlerimiz projenin ilerleyen safhalarında yapılması planlanan diğer etkinliklere ve kitap yazma atölyelerine de öncelikli olarak davet edilecek ve projeye katılımları belgelendirilecektir. Öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarlarıyla buluşturulacak, kitap yazma atölyeleri ve katılımcı öğretmenlerimizin önerileriyle Proje Yürütme Kurulunca uygun görülen etkinlikler yapılacaktır. Öğretmenler branş/sınıf farkı olmaksızın öğrenci veya öğrencileriyle birlikte katılımcı olabilecektir.

 

Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler; ilgili forma okul, isim ve veli telefon bilgilerini ekleyip formu doldurduktan sonra okuyacağı kitabı temin edip okumaya başladığında projeye dahil olacaktır. Gönüllü öğrencilerimize ‘İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI’ logolu ayraç gönderilecektir. Etkinlik öncesinde katılımcı öğretmen ve öğrencilerimize Proje Yürütme Kurulunca belirlenmiş kitap bilgileri proje için oluşturulan iletişim grubu ile bildirilecektir.

 

 

 

 

·         Proje Kitaplarının Seçimi ve Okuma Etkinliği:

 

➢      Kitaplar Ana Sınıfı, 1. ve 2. Sınıflar ve  2.-3. ve  4. Sınıflar için iki  farklı seviyede belirlenecektir.

➢      Kitaplar Proje Yürütme Kurulunca belirlenecektir.

 

➢      Projede İlçemizin yazar öğretmen ve öğrencilerinin tanıtılmasına öncelik verilecektir. Bu kapsamda kitap seçimlerinde İlçemizde görev yapan yazar öğretmen ve öğrenim gören öğrenci yazarlara yer verilmesi sağlanacaktır.

 

➢      Şubat ayında iki yazarımıza  buluşma yapılacaktır.

 

➢      Mart ayında yazar ve ödüllü öğretmen Nurten AKKUŞ ile yazar buluşması/ilham verici kişilik söyleşisi ardılanır olarak öğrencilere ve ve öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

 

➢      Nisan ayında online ve karekod dergi çıkarılacaktır.

 

➢      Okullarımızda ilk derslerde eba platformu kütüphanesindeki Dünya Klasikleri dizisinden 10dk. ortak okuma yapılacaktır.

 

➢      Türkçe derslerinin sözlü sınavlarında öğrencilerin beğendiği ve etkilendiği  kitapları anlatmaları teşvik edilip öğrenci izniyle kaydedilip İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI youtube sayfasında ve  #izmitinokuyançocukları @izmit.mem etiketleriyle medya hesaplarından paylaşılacaktır.

 

➢      Türkçe derslerinin yazılı sınavlarında ve derslerde öğrencilerin yazdığı yazılardan öğretmen tarafından beğenilen ve uygun görülenler öğreciye okutulup kaydedilip gönderilecek ya da word belgesi olarak öğretmenler ya da okul idaresi tarafından izmitinokuyancocuklari@gmail.com hesabına medya hesaplarında paylaşılmak üzere gönderilecektir.

 

➢      Gönüllü öğretmenimiz tarafından merkeze uzak okullarımız seçilerek 4 adet 5. ve 6. sınıflara yönelik Ritim-Orf etkinliği, 4 adet 7. ve 8. Sınıflara yönelik yazarlık atölyesi gerçekleştirilecektir. Çıktıları medya hesabında sesli ve yazılı olarak paylaşılacaktır. ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma Etkinliği ve Drama İle Atasözleri/Deyim Anlatma Etkinlikleri Gerçekleştirilecek ve  İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI, ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ni destekleyecektir.

 

 

➢      7- 8 yaş grubu öğrencilerimize yönelik on iki haftalık ‘Anadolu Masalları Temalı Drama Atölyesi’ gerçekleştirilecektir. ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma Etkinliği ve Drama İle Atasözleri/Deyim Anlatma Etkinlikleri Gerçekleştirilecek ve  İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI, ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ni destekleyecektir.

 

 

➢      9-11 yaş grubu öğrencilerimize yönelik on iki haftalık ‘Öykü Atölyesi’ gerçekleştirilecektir. Atölyelerimizde ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma Etkinliği ve Drama İle Atasözleri/Deyim Anlatma Etkinlikleri Gerçekleştirilecek ve  İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI, ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ni destekleyecektir.

 

➢      11 yaş ve üstü ortaokul öğrencilerimize yönelik on ikişer haftalık ‘Öykü Atölyesi’ ve ‘Drama Atölyesi’ gerçekleştirilecektir. ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma Etkinliği ve Drama İle Atasözleri/Deyim Anlatma Etkinlikleri Gerçekleştirilecek ve  İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI, ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ni destekleyecektir.

 

➢      15 Tatil için 15 Güne 15 Kitaplı Etkinlik tavsiyeleri oluşturulup watsap ve sosyal medya kanalları aracılığıyla veli ve öğrencilere ulaştırılacaktır. Yapılan kitaplı etkinliklerin #izmitinokuyançocukları @izmit.mem etiketleriyle paylaşılması istenicek.

 

➢       “İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI/Kitaplarla Dolu Bir Serüven” projesi tanıtım etkinliğine katılan öğretmenlerimiz, projeyi okullarında, okul müdürünün planlamasıyla yapılan bir toplantıyla ya da iletişim grupları yoluyla okulun tüm öğretmenlerine proje tanıtım afiş ve videodan yararlanarak tanıtacaktır.

 

➢      Proje Yürütme Kurulunca proje faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla bir iletişim grubu oluşturulacaktır. Okunacak kitap ve yazarıyla buluşma/söyleşi tarihi ve şeklinin oluşturulan iletişim grubundan duyurulmasının ardından okuma süreci başlayacaktır.

 

➢      Tanıtım etkinliğine katılan öğretmenlerimiz okulunda proje ile ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra, projede katılımcı olmak isteyen sınıf öğretmenlerimiz kendi isim, okul, telefon bilgilerini içeren formu doldurup  katılımcı olacaktır.

 

➢      Formu doldurup projeye dahil olan öğretmenler sınıflarında veya okullarında projeye dahil olmak isteyen tüm seviyelerdeki öğrencilerimize ve velilere danışmanlık yapabilecektir.

 

·         Proje öğrenci ilgi ve beklentilerinin yaşla birlikte farklılaşması nedeniyle ilkokul ve ortaokul olmak üzere Proje Yürütme Kurulunda görevli öğretmenlerden oluşan iki ayrı grup (ilkokul ve ortaokul olmak üzere) ve ilgili seviyedeki katılımcı öğretmenlerle yürütülecektir. Bu kapsamda;

 

➢      Katılımcı öğretmenlerimiz yalnızca danışmanı olduğu öğrencilere bilgilendirme yapıp kitabı temin etmesine ve okuma süreçlerinin ilgili yazar buluşmasına/söyleşisine kadar tamamlanmasına rehberlik edip buluşmalarda/söyleşilerde öğrencilere eşlik edecektir.

➢      Belirlenen kitapların okunması ve yazarlık atölyelerine tamamen gönüllü öğrenciler tarafından yapılacağından katılımcı öğretmenlerimizin, yazarıyla buluşulacak kitabı okuma, sonrasında atölye ve etkinliklere katılma konularında öğrencileri teşvik ve motive etmek dışında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

➢      Atölyelerimizin başvuru formları iletişim gruplarından paylaşılacak olup, öğretmenleriz tarafından öğrenciler teşvik edilip yönlendirilmesi istenecektir. Merkezi atölyelere ulaşım veliye aittir.

 

➢      Gezici atölyeler ise okuldaki gönüllü öğretmenin ve okul idaresinin seçtiği öğrencilere, okul saatinde, okulu sağladığı bir ortamda gerçekleştirilecektir.

 

➢      Projeye katılan öğrencilerin faaliyetleri okul müdürlüklerince MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek sosyal etkinlik modülüne (e-okul sistemi içinde yer alan modül) işlenecektir.

 

·         Proje Yürütme Kurulu tarafından katılımcı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yönelik kitap çıktılı yazma atölye etkinlikleri ve kitap konulu farklı etkinlik ve çalışmalar, portal projenin ilerleyen süreçlerinde eklenecektir. Ayrıca proje süresince “İzmit’in Okuyan Çocukları”nın, proje katılımcısı öğretmenlerimizin, İlçemizdeki okul yönetici, öğretmen ve velilerimizin faaliyet önerileri Proje Yürütme Kurulunca değerlendirilecek, uygun görüldüğü takdirde gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirilmek üzere projeye dahil edilip planlanabilecektir.

 

·         Proje Görünürlük Faaliyetleri: Proje Tanıtımı ve Açılış Programında gerçekleştirilen etkinliklerde, okullarda yapılan okuma etkinliğinde kitap okuyan öğrencilerin ve velilerin yer aldığı görseller #izmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven etiketleriyle veli izni alınarak veya öğrencilerin yüzleri görünmeyecek şekilde paylaşılacaktır.

 

Projeyi tanıtıcı afiş, broşür ve ayraçlar çıktı kitabın karekodunu taşıyan çay altlıkları bastırılacaktır. Afişler İlçemiz okul ve kurumlarına dağıtılacak ve sosyal medya hesaplarında dijital olarak yayınlanacaktır.

 

Proje süresince gerçekleşen faaliyetlere dair görseller, haberler ve duyurular görünürlük faaliyetleri kapsamında oluşturulan İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yer alan proje linki altında ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır. Görseller okuma kültürünün oluşturulması, öğrencilerimiz arasında okuma görgü ve sinerjisinin desteklenmesi amacıyla #izmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven etiketleriyle sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Projenin İlçemizde kitap okumanın önemine dair farkındalık ve kitap konulu gündemlerin oluşturulması hedefine hedefi doğrultusunda proje sürecince katılımcı öğretmenlerimiz, İzmit’in okuyan çocukları, ilkokul ve ortaokullarımızdaki gönüllü tüm yönetici, öğretmen ve öğrenciler okullarında, kütüphanelerinde, bahçelerinde veya farklı ortamlarda okuma kültürünü arttıran, okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarını kazandıran, kitapla keyif olgusunu birleştiren faaliyetler düzenleyip görsellerini #izmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven etiketleriyle kişisel ve okul sosyal medya hesaplarında paylaşabilecektir. (kütüphanelerde kitap ve masal anlatıları, aile okuma saatleri, kitap ve okumanın önemini anlatan seminerler, şiir dinletileri, kitap kampanyaları vb.)

Proje Süreci

●        Proje Yürütme Kurulunun Oluşturulması

●        Proje Yürütme Kurulunca Proje Materyallerinin Hazırlanması

●        Projenin Duyurulması

●        Proje Tanıtımı ve Açılış Programının Planlanması

●        Proje Tanıtımı ve Açılış Programına Katılan Öğretmenlerin Okullarındaki Öğretmen ve Öğrencilere Projeyi Tanıtması.

●        Proje Formlarının Öğretmenler Tarafından Doldurulması

●        Gönüllü Öğretmen ve Öğrencilerin Belirlenmesi

●        Proje Bilgilendirme İletişim Grubunun Oluşturulması

●        Proje Yürütme Kurulunca Okunacak Kitapların ve Yazar Buluşmalarının/Söyleşilerinin Duyurularak İlçe Etkinlik Takvimine İşlenmesi

●        Okuma ve Yazar Buluşmalarının/Söyleşilerinin Gerçekleştirilmesi

●        Proje Faaliyet Önerilerinin Alınması Proje Yürütme Kurulunca Değerlendirilmesi, Etkinliklerin Belirlenmesi ve İlçe Etkinlik Takvimine İşlenmesi

●        Gönüllü Öğretmen ve Öğrencilerle Yazma Atölye Etkinliklerinin Planlanması, Duyurulması ve Gerçekleştirilmesi

●        Proje Süresince #İzmitinokuyançocukları #kitaplarladolubirserüven Etiketleriyle Sosyal Medya Hesaplarında Gerçekleştirilen Faaliyetlere Ait Görsellerin Paylaşılması

Projenin İzleme ve               Değerlendirme Çalışmaları

Proje süresince gerçekleşen faaliyetlerin ve sonuçların etkililiği ile ilgili süreçte izleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca proje sonunda Proje Yürütme Kurulunca değerlendirme çalışmaları da yürütülecektir. Katılımcı öğretmen ve öğrencilerin okuma ve yazar buluşması/söyleşisi ve kitap okuma etkinliklerine katılımları,atölyelere katılımı etkinlik görünürlük faaliyetleri izlenecek; katılımcı öğretmen, veli ve öğrenci önerileri değerlendirilecektir. Proje Yürütme Kurulunca aylık değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

Projenin Finansmanı

Millî Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı olmayan kurumsal katkılardan oluşur. Ayrıca üçüncü kişi ve kuruluşlardan gönüllü katkı temini mümkündür.

Düzenleyen Kurum

İzmit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Düzenleyen Kurum Yetkilisi

İhsan ÖZKAN/İlçe Milli Eğitim Müdürü

Proje Uygulama Birimi

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi

Proje Yürütme Kurulu

 

İhsan ÖZKAN                                İzmit İlçe Millî Eğitim Müdürü

Çiğdem AYANOĞLU                   İzmit İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

Şenay TURAN HAMZAÇEBİ      Özel Büro Öğretmeni

Hacer ŞEN                                     Özel Büro Öğretmeni

Onur Sait SADIK                          Özel Büro Öğretmeni

Özkan ÖZTÜRK                            MEBBİS Yöneticisi

Mustafa DÖNMEZ                        MEBBİS Yöneticisi 

Ersin BAYRAM                            Öğretmen/Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu

Elmas GEZER                               Öğretmen/Şehit Ümit Balkan İlkokulu

Burcu KIZILAY                            Öğretmen/ Kocatepe İlkokulu

Serdar TOPAL                               Öğretmen/Emek Dayanışması İlkokulu

Hülya TOPRAK                             Öğretmen/ Kılıçaslan Ortaokulu

Onur ÖZCANLI                             Öğretmen/50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu

Ezgi BAŞYURT                             Öğretmen/Şehit Ümit Balkan Ortaokulu

Bilge DUMAN BİLGİÇ                 Öğretmen/Bayraktar Ortaokulu

Proje Uygulama Tarihi

Aralık 2023-Haziran 2024 (Proje onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Süre bitiminde Proje Yürütme Kurulunun önerisi ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla süre uzatılabilecektir.)